Terug Lees dit artikel

Boekproject innogy

Boek over windenergie voor relaties van Innogy


innogy en zijn voorgangers hebben al dertig jaar ervaring met de grootschalige bouw en exploitatie van windparken. In de energietransitie gaat het erom dat je, samen met de omgeving, groene stroom tegen zo laag mogelijke kosten ontwikkelt, bouwt, produceert en voor een redelijke prijs verkoopt.
Om de rol van innogy uit te leggen en te onderstrepen is een boek uitgegeven voor relaties. Dit boek is ontwikkeld door Caplan.


Als maatschappij staat innogy voor een grote opgave. Voor zover menselijk mogelijk, moeten we er alles aan doen om verdere klimaatverandering tegen te gaan.


Duurzame energiebronnen

Gebaseerd op de verwachtingen voor het elektriciteitsverbruik in 2030, neemt windenergie van het duurzaam opgewekte gedeelte – op zee én land samen – 50 tot 70% van de duurzaam opgewekte elektriciteitsproductie voor haar rekening. De andere 30% van de elektriciteitsproductie komt onder andere uit zonne-energie. Het is goed om na te denken over het inzetten van verschillende energiebronnen om zo gebruik te kunnen maken van de voordelen die deze bronnen bieden. De strategie van innogy is daarop gebaseerd: alle energiebronnen zijn nodig. Maar tegelijk weten we dat windenergie de onmisbare schakel is.


Ontwikkeling windpark

Het ontwikkelen van een windpark is geen weg zonder hobbels. De afgelopen jaren hebben we daarin veel geleerd. Over hoe het wel moet en over hoe het niet moet. We zien dat de rol van burgers steeds groter wordt, maar ook gemeenten veranderen mee. Wat hetzelfde blijft is dat ieder plan robuust moet zijn, een kloppend en goed verhaal waarop niets valt aan te merken. Tegelijk gaat het vanaf het begin om openheid en transparantie. Wederzijds vertrouwen is het sleutelwoord.


Nieuw speelveld

Een grote verandering in de energievoorziening is de verandering van het centraal naar decentraal opwekken van elektriciteit. Energie wordt steeds meer lokaal opgewekt en lokaal gebruikt. Energie-coöperaties zijn daarbij belangrijk. Zij weten op eigen kracht of in samenwerking met ontwikkelaars windprojecten te realiseren. innogy is een betrouwbare partij bij de ontwikkeling van windprojecten. Door de schaalgrootte en ervaring met complexe trajecten zijn wij ideale partner om lokaal met wind aan de slag te gaan.


Innovatie

De afgelopen jaren heeft innogy onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het plaatsen van windturbines op primaire keringen. Nederlandser kan het haast niet. Het blijkt mogelijk: beveiligen tegen water en tegelijkertijd profiteren van de voordelen die wind op dijken biedt. Samen met waterschappen en provincies willen we aan de slag gaan om deze veelbelovende ontwikkeling te realiseren.