Terug Lees dit artikel

Nieuwsbrief Windpark voor RWE/Essent

Nieuwsbrief over Windpark N33 voor RWE/Essent
In Meeden (Groningen) komt een windpark dat wordt ontwikkeld door RWE/Essent en Yard. Voor betrokken omwonenden verzorgt Caplan een heldere en toegankelijke nieuwsbrief die om de paar maanden huis-aan-huis wordt verspreid. Deze vorm van communiceren is vrij uniek; wettelijk hoeft alleen de ter inzagelegging van de vergunningen via de krant te worden aangekondigd. RWE en Yard kiezen voor een open aanpak en proberen de bewoners zo goed en eerlijk mogelijk voor te lichten over plannen en mogelijkheden die ontstaan door de komst van de windmolens.

Caplan verzorgt het complete traject van inhoud, vormgeving en fotografie tot drukwerk en distributie.